Privacy Statement

Samenvattende bepalingen:

Enqueteresultaten beschouwen wij als eigendom van de opsteller van de enquete. Wij slaan deze resultaten op in een database en backups daarvan, enkel voor het laten functioneren van de website. Wij zullen op generlei andere wijze resultaten gebruiken zonder dat daar expliciet toestemming voor is gegeven.

Aan het begin van de (gratis) enquete vragen we of je voor studenten bereid af en toe (max. 1x per maand) een uitnodiging te ontvangen voor een onderzoek. Aan het einde vragen we in dat geval wat persoonsgegevens. Deze worden enkel gebruikt om later doelgroepen te kunnen segmenteren. Zodat we een onderzoek voor 65-plussers niet sturen aan studenten.

Data opslag:

De hosting van de website wordt verzorgd door PCextreme uit Middelburg, Nederland. Alle servers staan fysiek in Nederland. Zie voor meer informatie https://pcextreme.nl/over-ons/faciliteiten/datacenter/

Als opsteller van een vragenlijst kunt u een verzoek indienen om de resultaten van uw enquete te laten verwijderen. Deze worden dan per omgaande (handmatig) verwijderd uit de actieve database.

1. Inleiding
Van Rixtel Media is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Van Rixtel Media houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Van Rixtel Media, Stadhouderslaan 9, 2517 HV Den Haag.

2. Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u deelneemt aan een enquete, gebruik maakt van de studentendatabase, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Van Rixtel Media) legt Van Rixtel Media gegevens vast. Van Rixtel Media gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Van Rixtel Media, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Van Rixtel Media rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Van Rixtel Media, t.a.v. Adresregistratie, Stadhouderslaan 9, 2515 HV Den Haag. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

3. Klikgedrag
Op de websites van Van Rixtel Media worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Van Rixtel Media haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

4. Gebruik van Cookies
Van Rixtel Media maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie kan onze website u, de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de website speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser 'coockies off' in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

5. Van Rixtel Media en andere websites
Op de sites van Van Rixtel Media treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Van Rixtel Media kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

6. Wijzigingen
Van Rixtel Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Van Rixtel Media.

Laatste wijziging: 1 september 2013